Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 74,045,955.89 46,999
Amil 34,342,123.75 1,634
Muallaf 1,280,317.47 663
Riqab 0.00 0
Gharimin 42,300.00 11
Fisabilillah 24,705,657.70 10,305
Ibnu Sabil 4,120.00 1
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 134,420,474.81 59,613