Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 12,570,220.00 3,320
Miskin (al-Masakin) 10,164,271.70 25,645
Amil 13,121,307.57 0
Muallaf 6,046,969.43 15,936
Riqab 199,636.00 0
Gharimin 11,133,598.41 34
Fisabilillah 55,491,558.98 24,084
Ibnu Sabil 324,859.00 180
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 109,052,421.09 69,199