Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 14,036,943.00 0
Miskin (al-Masakin) 13,250,455.00 0
Amil 18,400,756.00 0
Muallaf 6,488,166.00 0
Riqab 239,460.00 0
Gharimin 40,157.00 0
Fisabilillah 60,333,977.00 0
Ibnu Sabil 632,027.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 113,421,941.00 0