Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 13,805,702.00 0
Miskin (al-Masakin) 18,875,106.00 0
Amil 15,281,722.00 0
Muallaf 7,207,238.00 0
Riqab 526,065.00 0
Gharimin 255,487.00 0
Fisabilillah 77,597,926.00 0
Ibnu Sabil 517,244.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 134,066,490.00 0