Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 39,307,706.72 46,786
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 17,336,245.54 0
Muallaf 7,662,748.87 16,912
Riqab 767,649.00 25
Gharimin 203,077.49 96
Fisabilillah 76,167,975.89 31,141
Ibnu Sabil 465,318.72 248
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 141,910,722.23 95,208