Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,065,073.00 0
Miskin (al-Masakin) 6,504,316.00 0
Amil 10,034,444.00 0
Muallaf 2,919,110.00 0
Riqab 27,220.00 0
Gharimin 117,222.00 0
Fisabilillah 32,357,017.00 0
Ibnu Sabil 579,704.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 58,604,106.00 0