Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,983,806.00 0
Miskin (al-Masakin) 2,024,793.00 0
Amil 3,223,439.00 0
Muallaf 2,753,450.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 104,650.00 0
Fisabilillah 32,341,228.00 0
Ibnu Sabil 321,943.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 46,753,309.00 0