Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 11,822,444.00 0
Miskin (al-Masakin) 8,037,682.00 0
Amil 15,670,295.00 0
Muallaf 4,299,278.00 0
Riqab 4,000.00 0
Gharimin 1,120,368.00 0
Fisabilillah 39,634,727.00 0
Ibnu Sabil 458,505.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 81,047,299.00 0