Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,647,820.50 2,586
Miskin (al-Masakin) 46,556,283.50 28,152
Amil 10,319,092.83 231
Muallaf 1,789,687.90 3
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,060,313.33 234
Fisabilillah 28,762,213.58 3,319
Ibnu Sabil 250,647.90 178
Lain-lain 2,986,661.47 2
JUMLAH 99,372,721.01 34,705