Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2021
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2021

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,766,627.01 4
Miskin (al-Masakin) 31,368,895.09 39,229
Amil 18,410,704.89 234
Muallaf 2,500,000.00 1
Riqab 0.00 0
Gharimin 3,447,976.45 436
Fisabilillah 63,831,873.62 9,568
Ibnu Sabil 205,000.00 101
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 126,531,077.06 49,573