Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 54,300,221.00 0
Amil 13,495,035.00 0
Muallaf 4,819,459.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 951,880.00 0
Fisabilillah 27,453,684.00 0
Ibnu Sabil 621,514.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 101,641,793.00 0