Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 86,947,697.02 60,090
Amil 19,274,149.33 0
Muallaf 10,059,074.06 141
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,268,441.54 166
Fisabilillah 45,738,483.12 17,050
Ibnu Sabil 976,668.60 448
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 164,264,513.67 77,895