Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 84,025,991.00 0
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 21,418,394.00 0
Muallaf 4,486,061.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,377,157.00 0
Fisabilillah 31,868,113.00 0
Ibnu Sabil 656,498.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 143,832,214.00 0