Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 88,733,827.19 106,187
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 22,083,267.04 0
Muallaf 6,779,350.45 474
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,230,516.72 223
Fisabilillah 33,544,196.51 11,736
Ibnu Sabil 664,630.91 744
Lain-lain 18,012,286.77 0
JUMLAH 171,048,075.59 119,364