Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 105,460,326.37 116,446
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 22,701,572.74 0
Muallaf 5,188,963.31 314
Riqab 0.00 0
Gharimin 661,537.13 197
Fisabilillah 30,571,553.74 124,219
Ibnu Sabil 463,637.59 2,953
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 165,047,590.88 244,129