Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 40,709,404.59 0
Amil 1,536,549.77 0
Muallaf 2,421,094.27 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 685,768.72 0
Fisabilillah 21,356,029.90 0
Ibnu Sabil 877,314.60 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 67,586,161.85 0