Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 35,570,417.00 0
Amil 9,018,140.00 0
Muallaf 2,015,944.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 311,572.00 0
Fisabilillah 19,195,326.00 0
Ibnu Sabil 681,635.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 66,793,034.00 0