Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 45,725,081.26 0
Amil 11,099,694.02 0
Muallaf 3,243,599.99 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 473,392.55 0
Fisabilillah 21,526,413.49 0
Ibnu Sabil 615,387.55 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 82,683,568.86 0