Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 27,003,351.24 0
Amil 6,779,037.17 0
Muallaf 2,102,258.13 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 377,940.61 0
Fisabilillah 23,054,475.42 0
Ibnu Sabil 648,699.70 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 59,965,762.27 0