Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 19,191,831.07 0
Amil 6,404,151.73 0
Muallaf 1,382,976.81 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 130,995.85 0
Fisabilillah 9,071,107.62 0
Ibnu Sabil 460,604.90 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 36,641,667.98 0