Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Tahun 2007

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah > Terperinci

Tahun : 2007

Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 5.00 -
2. KEDAH 5.00 -
3. KELANTAN 4.80 -
4. MELAKA 4.70 -
5. NEGERI SEMBILAN 6.00 -
6. PAHANG 4.80 -
7. PULAU PINANG 5.00 -
8. PERAK 5.00 -
9. PERLIS 5.00/6.00 -
10. SELANGOR 5.20 -
11. TERENGGANU 5.50/5.00/4.80 -
12. SABAH 5.20 -
13. SARAWAK 5.20 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 4.70 -

* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri