Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Tahun 2008

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah > Terperinci

Tahun : 2008

Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 6.50 -
2. KEDAH 7.00 -
3. PERAK 7.00 -
4. KELANTAN 7.60 -
5. MELAKA 6.30 -
6. NEGERI SEMBILAN 6.50 -
7. PAHANG 7.30 -
8. PULAU PINANG 5.00 -
9. PERLIS 5.00/7.00 -
10. SELANGOR 5.20 -
11. TERENGGANU 6.00/7.00/8.00 -
12. SABAH 7.20 -
13. SARAWAK 7.50 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 5.20 -

* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri