Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Tahun 2020

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah > Terperinci

Tahun : 2020

Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 7.00/ 10.00 -
2. KEDAH 5.00/ 7.00/ 14.00/ 21.00 -
3. KELANTAN 7.00/ 14.00/ 21.00 -
4. MELAKA 7.00/ 14.00 -
5. NEGERI SEMBILAN 7.00 -
6. PAHANG 7.00 -
7. PULAU PINANG 7.00/ 16.00 -
8. PERAK 7.00/ 14.00/ 21.00 -
9. PERLIS 7.00 -
10. SELANGOR 7.00/ 14.00/ 21.00 -
11. TERENGGANU 7.00 -
12. SABAH 6.00/ 7.50 -
13. SARAWAK 7.00 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 5.00/ 7.00 -

* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri