Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2007

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci

Tahun : 2007

Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 6,358.20 -
2. KEDAH 6,357.85 -
3. KELANTAN 6,296.82 Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat
4. MELAKA 5,598.31 -
5. NEGERI SEMBILAN 4,279.59 Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat
6. PAHANG 6,412.91 -
7. PULAU PINANG 6,000.00 -
8. PERAK 7,332.14 Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html
9. PERLIS 6,254.34 -
10. SELANGOR 6,100.00 Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/
11. TERENGGANU 6,540.58 Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat
12. SABAH 4,892.97 -
13. SARAWAK 6,254.30 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 6,200.00 Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/

* Maklumat Belum Diaudit