Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2008

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci

Tahun : 2008

Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 6,500.00 -
2. KEDAH 5,000.00 -
3. PERAK 7,955.71 Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html
4. KELANTAN 7,788.88 Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat
5. MELAKA 5,598.31 -
6. NEGERI SEMBILAN 6,666.60 Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat
7. PAHANG 6,412.91 -
8. PULAU PINANG 6,000.00 -
9. PERLIS 6,254.30 -
10. SELANGOR 6,400.00 Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/
11. TERENGGANU 7,909.03 Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat
12. SABAH 4,829.97 -
13. SARAWAK 6,254.30 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 6,400.00 Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/

* Maklumat Belum Diaudit