Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2010

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci

Tahun : 2010

Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 10,475.88 -
2. KEDAH 10,400.00 -
3. KELANTAN 10,200.00 Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat
4. MELAKA 7,935.56 -
5. NEGERI SEMBILAN 9,350.00 Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat
6. PULAU PINANG 10,539.15 -
7. PAHANG 10,475.88 -
8. PERAK 11,886.12 Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html
9. PERLIS 9,631.79 -
10. SABAH 7,991.62 -
11. SARAWAK 10,539.00 -
12. SELANGOR 9,000.00 Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/
13. TERENGGANU 10,288.79 Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 9,300.00 Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/

* Maklumat Belum Diaudit