Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2012

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci

Tahun : 2012

Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 0.00 -
2. KEDAH 0.00 -
3. KELANTAN 13,900.00 Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat
4. MELAKA 0.00 -
5. NEGERI SEMBILAN 12,930.00 Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat
6. PAHANG 0.00 -
7. PULAU PINANG 0.00 -
8. PERAK 14,051.01 Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html
9. PERLIS 0.00 -
10. SELANGOR 13,000.00 Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/
11. TERENGGANU 14,057.66 Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat
12. SABAH 0.00 -
13. SARAWAK 0.00 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 13,113.00 Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/

* Maklumat Belum Diaudit