Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2020

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci

Tahun : 2020

Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 21,783.37 http://www.maij.gov.my/
2. KEDAH 15,767.73 https://www.zakatkedah.com.my/
3. KELANTAN 15,972.06 http://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat
4. MELAKA 15,767.73 https://www.izakat.com/ui.php
5. NEGERI SEMBILAN 18,789.75 https://www.pbmalns.gov.my/v1/
6. PAHANG 21,556.65 http://www.zakatpahang.my/
7. PULAU PINANG 15,885.00 https://www.zakatpenang.com/zpp/
8. PERAK 20,949.86 https://www.maiamp.gov.my/
9. PERLIS 20,949.86 http://zakat.maips.gov.my/Kalkulator_Zakat.html
10. SELANGOR 18,570.72 https://www.zakatselangor.com.my/
11. TERENGGANU 19,512.03 http://maidam.gov.my/index.php/ms/
12. SABAH 15,800.00 https://appszakat.sabah.gov.my/nisab.php
13. SARAWAK 14,456.21 https://www.tbs.org.my/www/
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 15,762.00 https://www.zakat.com.my/

* Maklumat Belum Diaudit