Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2022

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci

Tahun : 2022

Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 22,578.76 https://www.maij.gov.my/
2. KEDAH 20,402.25 -
3. KELANTAN 20,366.00 https://www.e-maik.my/v2/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat
4. MELAKA 20,361.59 https://www.izakat.com/ui.php
5. NEGERI SEMBILAN 20,670.96 https://www.mains.gov.my/
6. PAHANG 21,453.36 -
7. PULAU PINANG 20,370.00 https://www.zakatpenang.com/zpp/
8. PERAK 20,614.20 -
9. PERLIS 21,334.58 -
10. SELANGOR 19,973.00 https://www.zakatselangor.com.my/info-terkini-nisab-emas-dan-perak/ Nisab Selangor 2 kali setahun.
11. TERENGGANU 20,331.05 -
12. SABAH 20,600.00 -
13. SARAWAK 20,137.07 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 20,361.00 -

* Maklumat Belum Diaudit