Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (JOHOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 245,875,430.01 104,615
Zakat Fitrah 14,796,177.00 2,113,740
JUMLAH 260,671,607.01 2,218,355

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 120,005,384.25 74,212
2. Simpanan 53,648,918.91 22,987
3. Perniagaan 69,574,422.35 5,164
4. Emas / Perak 1,244,224.66 1,325
5. Tanaman 142,476.80 213
6. Ternakan 257,998.25 130
7. Galian 2,691.00 8
8. Saham 999,313.79 576
JUMLAH 245,875,430.01 104,615