Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (JOHOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 270,720,157.35 107,230
Zakat Fitrah 15,063,937.00 2,151,991
JUMLAH 285,784,094.35 2,259,221

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 132,998,397.22 77,126
2. Perniagaan 77,522,571.66 5,026
3. Simpanan 57,578,407.54 22,838
4. Saham 975,529.60 566
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 66,172.00 42
6. Emas / Perak 1,165,844.24 1,293
7. Tanaman 157,162.01 211
8. Ternakan 246,808.88 117
9. Galian 9,264.20 11
JUMLAH 270,720,157.35 107,230