Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (JOHOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 300,855,626.51 Sedang Dikemaskini
Zakat Fitrah Sedang Dikemaskini Sedang Dikemaskini
JUMLAH 300,855,626.51 0

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Lain-lain Kutipan 300,855,626.51 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 300,855,626.51 0