Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (JOHOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 303,835,849.38 128,438
Zakat Fitrah 19,197,247.00 2,025,377
JUMLAH 323,033,096.38 2,153,815

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 155,758,606.61 90,860
2. Perniagaan 78,344,589.82 7,920
3. Simpanan 62,985,000.00 25,033
4. Saham 2,507,958.76 1,291
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,462,835.66 991
6. Emas / Perak 2,266,824.49 1,929
7. Tanaman 176,341.84 258
8. Ternakan 318,782.20 126
9. Galian 14,910.00 30
10. Lain-lain Kutipan Sedang Dikemaskini Sedang Dikemaskini
11. Pendapatan Sedang Dikemaskini Sedang Dikemaskini
JUMLAH 303,835,849.38 128,438