Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (SELANGOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 733,461,400.00 308,929
Zakat Fitrah 23,651,379.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 757,112,779.00 308,929

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 444,847,746.00 254,482
2. Perniagaan 161,303,959.00 8,094
3. Harta 44,697,117.00 8,100
4. Simpanan 48,665,058.00 18,596
5. Saham 11,841,467.00 6,157
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 15,563,630.00 6,331
7. Emas 3,111,911.00 2,854
8. Perak 95,401.00 158
9. Qadha 1,223,502.00 1,223
10. Tanaman 2,068,187.00 2,843
11. Ternakan 43,422.00 91
JUMLAH 733,461,400.00 308,929