Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (SELANGOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 768,273,156.00 314,585
Zakat Fitrah 25,406,545.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 793,679,701.00 314,585

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 479,873,502.00 254,384
2. Perniagaan 151,884,609.00 8,488
3. Simpanan 54,271,193.00 19,886
4. Harta 46,957,882.00 12,156
5. Saham 14,411,116.00 7,694
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 15,741,585.00 6,385
7. Emas 2,970,395.00 2,778
8. Tanaman 2,075,522.00 2,643
9. Ternakan 29,040.00 28
10. Perak 58,312.00 143
JUMLAH 768,273,156.00 314,585