Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (SELANGOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 828,503,568.00 329,303
Zakat Fitrah 26,634,292.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 855,137,860.00 329,303

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 512,529,703.00 266,834
2. Perniagaan 159,534,408.00 9,585
3. Harta 56,018,619.00 12,340
4. Simpanan 62,251,379.00 21,579
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 18,023,210.00 7,147
6. Saham 15,230,206.00 6,412
7. Emas 3,222,556.00 2,884
8. Tanaman 1,589,934.00 2,346
9. Perak 69,657.00 159
10. Ternakan 33,896.00 17
JUMLAH 828,503,568.00 329,303