Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (SELANGOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 881,512,751.00 375,370
Zakat Fitrah 31,443,792.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 912,956,543.00 375,370

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 528,771,379.00 287,118
2. Perniagaan 178,021,119.00 17,333
3. Harta 54,993,441.00 22,453
4. Simpanan 75,917,006.00 25,044
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 19,788,448.00 8,702
6. Saham 18,170,060.00 8,563
7. Emas 4,369,797.00 3,781
8. Tanaman 1,389,653.00 2,142
9. Perak 69,939.00 203
10. Ternakan 21,909.00 31
JUMLAH 881,512,751.00 375,370