Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2022 (SELANGOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2022

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 1,034,886,680.00 458,348
Zakat Fitrah 32,969,152.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 1,067,855,832.00 458,348

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 612,450,052.00 296,096
2. Perniagaan 166,834,361.00 14,681
3. Harta 72,099,279.00 44,480
4. Simpanan 112,345,798.00 36,630
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 39,965,109.00 50,381
6. Saham 23,309,967.00 8,683
7. Emas 6,471,588.00 4,791
8. Tanaman 1,301,437.00 2,279
9. Perak 87,185.00 271
10. Ternakan 21,904.00 56
JUMLAH 1,034,886,680.00 458,348