Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2016 (TERENGGANU)

Home > Statistik Kutipan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2016

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 127,323,041.93 46,182
Zakat Fitrah 6,037,022.45 256,972
JUMLAH 133,360,064.38 303,154

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 66,159,321.88 31,116
2. Perniagaan 29,991,958.22 2,723
3. Simpanan 23,151,779.49 9,907
4. Emas / Perak 755,772.28 808
5. Tanaman 439,643.50 618
6. Ternakan 102,286.60 51
7. Harta 6,722,279.96 959
JUMLAH 127,323,041.93 46,182