Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (TERENGGANU)

Home > Statistik Kutipan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 131,795,244.43 Sedang Dikemaskini
Zakat Fitrah 6,154,278.60 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 137,949,523.03 0

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Harta 6,657,506.28 Sedang Dikemaskini
2. Tanaman 355,225.95 Sedang Dikemaskini
3. Simpanan 24,655,033.09 Sedang Dikemaskini
4. Ternakan 150,304.83 Sedang Dikemaskini
5. Perniagaan 26,985,337.12 Sedang Dikemaskini
6. Emas / Perak 823,213.74 Sedang Dikemaskini
7. Pendapatan 72,168,623.42 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 131,795,244.43 0