Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (TERENGGANU)

Home > Statistik Kutipan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 154,381,662.60 50,299
Zakat Fitrah 6,337,062.90 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 160,718,725.50 50,299

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 78,863,165.38 34,383
2. Perniagaan 41,866,769.41 3,096
3. Emas / Perak 778,657.33 809
4. Tanaman 389,415.40 656
5. Ternakan 121,548.00 48
6. Harta 7,277,204.85 1,166
7. Simpanan 25,084,902.23 10,141
JUMLAH 154,381,662.60 50,299