Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (TERENGGANU)

Home > Statistik Kutipan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 172,088,564.64 Sedang Dikemaskini
Zakat Fitrah 6,566,341.03 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 178,654,905.67 0

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Harta 8,197,449.47 Sedang Dikemaskini
2. Tanaman / Padi 469,067.02 Sedang Dikemaskini
3. Simpanan 27,764,580.53 Sedang Dikemaskini
4. Ternakan 151,569.10 Sedang Dikemaskini
5. Perniagaan 42,295,083.33 Sedang Dikemaskini
6. Emas 880,674.53 Sedang Dikemaskini
7. Pendapatan 92,330,140.66 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 172,088,564.64 0