Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (TERENGGANU)

Home > Statistik Kutipan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 178,520,555.14 75,456
Zakat Fitrah 6,584,057.15 25,270
JUMLAH 185,104,612.29 100,726

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 99,110,624.62 48,967
2. Perniagaan 13,973,247.03 8,635
3. Harta 7,532,943.21 3,829
4. Simpanan 29,699,574.73 11,395
5. Emas / Perak 1,048,781.52 1,054
6. Tanaman 431,293.74 670
7. Ternakan 154,993.30 101
8. Galian 4,483.50 10
9. Perniagaan (Korporat) 26,542,283.49 788
10. Pendapatan (Korporat) 22,330.00 7
JUMLAH 178,520,555.14 75,456