Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (SABAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SABAH > Terperinci

Negeri : SABAH
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 70,093,331.60 415,969
Zakat Fitrah 9,568,461.00 1,366,923
JUMLAH 79,661,792.60 1,782,892

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 7,608,370.52 9,117
2. Simpanan 4,087,842.66 1,903
3. Saham 84,866.05 93
4. Emas / Perak 344,362.28 474
5. Tanaman 17,417.90 44
6. Ternakan 24,592.00 26
7. Lain-lain Kutipan 40,213,505.92 402,935
8. Perniagaan 17,712,374.27 1,377
JUMLAH 70,093,331.60 415,969