Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (SABAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SABAH > Terperinci

Negeri : SABAH
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 79,224,553.92 58,548
Zakat Fitrah 9,772,966.00 1,396,138
JUMLAH 88,997,519.92 1,454,686

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 7,805,695.37 11,725
2. Simpanan 4,650,545.98 2,033
3. Saham 79,204.06 87
4. Emas / Perak 360,312.98 558
5. Tanaman 8,413.01 27
6. Ternakan 23,229.30 29
7. Penggajian 44,741,281.82 42,354
8. Perniagaan 21,555,871.40 1,735
JUMLAH 79,224,553.92 58,548