Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2020 (SABAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SABAH > Terperinci

Negeri : SABAH
Tahun : 2020

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 90,953,144.12 72,894
Zakat Fitrah 10,835,184.10 1,473,565
JUMLAH 101,788,328.22 1,546,459

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 8,670,893.77 21,104
2. Perniagaan 106,369.99 4,604
3. Simpanan 4,733,373.51 2,369
4. Saham 145,105.51 713
5. Emas / Perak 436,865.82 692
6. Tanaman 13,986.13 102
7. Ternakan 38,582.80 44
8. Penggajian 47,581,936.75 41,969
9. Perniagaan (Korporat) 29,226,029.84 1,297
JUMLAH 90,953,144.12 72,894