Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2021 (SABAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SABAH > Terperinci

Negeri : SABAH
Tahun : 2021

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 111,697,468.21 96,045
Zakat Fitrah 10,761,513.82 1,537,130
JUMLAH 122,458,982.03 1,633,175

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 10,399,967.26 30,394
2. Perniagaan 1,655,391.72 7,758
3. Simpanan 6,208,762.41 4,584
4. Saham 194,386.60 859
5. Emas / Perak 719,392.00 998
6. Tanaman 28,724.28 151
7. Ternakan 45,713.25 39
8. Penggajian 48,999,178.00 50,648
9. Perniagaan (Korporat) 43,445,952.69 614
JUMLAH 111,697,468.21 96,045