Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2022 (SABAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SABAH > Terperinci

Negeri : SABAH
Tahun : 2022

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 122,498,456.57 100,924
Zakat Fitrah 10,928,619.40 1,560,627
JUMLAH 133,427,075.97 1,661,551

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 11,408,444.74 26,399
2. Perniagaan 2,131,477.13 1,384
3. Simpanan 6,956,250.54 5,540
4. Saham 206,288.16 468
5. Emas / Perak 844,194.24 1,009
6. Tanaman 77,708.65 239
7. Ternakan 22,685.30 43
8. Penggajian 57,209,565.94 65,595
9. Perniagaan (Korporat) 43,641,841.87 247
JUMLAH 122,498,456.57 100,924