Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2015 (SARAWAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2015

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 63,625,040.00 55,984
Zakat Fitrah 4,948,956.00 706,993
JUMLAH 68,573,996.00 762,977

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 46,223,114.00 50,616
2. Perniagaan 10,642,729.00 611
3. Simpanan 5,248,068.00 2,077
4. Saham 713,543.00 297
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 347,767.00 138
6. Emas / Perak 138,427.00 193
7. Tanaman 4,010.00 27
8. Ternakan 3,805.00 4
9. Lain-lain Kutipan 303,577.00 2,021
JUMLAH 63,625,040.00 55,984