Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2016 (SARAWAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2016

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 67,024,346.00 61,075
Zakat Fitrah 5,058,394.00 722,612
JUMLAH 72,082,740.00 783,687

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 48,551,948.00 54,883
2. Perniagaan 11,052,544.00 982
3. Simpanan 5,617,834.00 2,178
4. Saham 616,247.00 278
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 486,652.00 221
6. Emas / Perak 230,057.00 214
7. Tanaman 2,101.00 18
8. Ternakan 2,001.00 4
9. Qadha 461,307.00 2,289
10. Lain-lain Kutipan 3,655.00 8
JUMLAH 67,024,346.00 61,075